SalsaNor Årsmøte 2020 – Referat

Vedlagt denne artikkelen er innkallelse til Årsmøte 2020 med tilhørende dokumenter og vedlegg.