Gjenåpning av SalsaNors dansekurs i Oslo 31. august

Med noen få unntak og en rekke hederlige forsøk som har. måttet avlyses, [...]