SalsaNors flaggskip-event, SalsaNor Rueda Congress, er #20 i rekken siden starten i 2002. Den 4-dagers festivalen spesialisert på Rueda de casino, har blitt svært populær og folk sitter klare til annonsert tidspunkt for å melde seg på.

I går, fredag 18.11, ble passene lansert kl. 15, og kl. 19 stengte man ned påmeldingen, da 50% av det totale antall på ca. 300 pass allerede var solgt. Nye pass til neste pris legges ut neste uke.

Vi er både ydmyke og veldig glade for at så mange trives på festivalen vår, og ønsker å komme tilbake år etter år. Fra å være en nasjonal festival det første året, ble den allerede i 2003 internasjonalisert med deltakere fra Sverige og England. Deretter har lovord om festivalen spredt seg til flere land, og de siste 10 årene har det vært minimum 25 nasjoner representert på festivalen. Ca. 400 dansere når både deltakere, artister og frivillige er tatt med, utgjør en stor, inkluderende, internasjonal Rueda de casino-familie.

Med den interessen vi har opplevd for påmelding til neste år, forventer vi å selge ut alle de 300 passene i løpet av noen få uker, og bruke resten av tiden til å forberede et helt fantastisk 20-års Jubileum for kongressen.

Velkommen med til Madrid. Datoene for festivalen er 31. august til 3. september.