Velkommen til Årsmøte hos SalsaNor søndag 29. januar kl. 12:00 på Sentralen.

Alle som har betalt medlemskontingent til SalsaNor i 2022 er invitert og har stemmerett på Årsmøtet. For å sikre at det er plass til alle som ønsker å delta på årsmøtet ønskes skriftlig påmelding til e­post: post@salsanor.no innen søndag 22. januar.

Saker og forslag som skal behandles på årsmøtet skal ihht vedtektene sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet. Eventuelle saker og forslag bes dermed meldt inn til styrets leder via e-­post innen søndag 15. januar

Kandidater som ønsker å stille til valg (styreverv/vara) for SalsaNor på årsmøtet bes også ta kontakt med styrets leder for å melde sitt kandidatur innen søndag 15. januarE-post for påmelding/saker/kandidater: post@salsanor.no

Se hele innkallingen med saksliste her (lenke)

Vel møtt!