Alle som har betalt medlemskontingent til SalsaNor i 2023 er invitert og har stemmerett på Årsmøtet. For å sikre at det er plass til alle som ønsker å delta på årsmøtet ønskes skriftlig påmelding til e­post: post@salsanor.no innen søndag 22. januar. Adresse for Årsmøtet er Sentralen 4.etg., Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Saker og forslag som skal behandles på årsmøtet skal ihht vedtektene sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet. Eventuelle saker og forslag bes dermed meldt inn til styrets leder via e-­post innen søndag 15. januar.

Kandidater som ønsker å stille til valg (styreverv/vara) for SalsaNor på årsmøtet bes også ta kontakt med styrets leder for å melde sitt kandidatur innen søndag 15. januar. E-post for påmelding/saker/kandidater: post@salsanor.no

Saksliste og øvrige dokumenter vil bli tilgjengelige her via google disk etter at fristen for å melde saker er gått ut. (lenke)