Dette kurset har nivå:

Body work

Solotimer, åpent nivå På dette kurset vil vi fokusere på bevegelser vi bruker for å perfeksjonere dansetrinnene våre. Vi vil vektlegge de ulike bevegelsenes start og slutt, som f.eks. i bruken av hofte, overkropp, skuldre, hode, armer etc. Kurset vil bidra til økt naturlighet og kontroll i kroppsbevegelsene. Dette vil igjen bidra til økt glede og improvisasjonsevne.