Dette kurset har nivå:

Son, Nybegynner

Pardans/Partnerwork Denne cubanske pardansen kalles også salsaens mor, og er en mer elegant variant av salsa, med helt egne figurer som er klassiske for dansen. Det er en fordel å danse noe salsa før man starter å lære son. I første halvdel av kurset legges et solid grunnlag med ulike son-trinn, ulike son-figurer og fotarbeid, samtidig som vi blir trygge på rytmen (son danses på mot-takt, contratiempo, eller på 2 som mange kaller det). I siste halvdel av kurset er vi klare for å danse sammen i par og utvikle dansen mer med flere figurer i par.