FESTIVALER

OBS! I SAMSVAR MED ANBEFALINGER FRA HELSEDIREKTORATET ER ALLE KURS OG SOSIALE ARRANGEMENTER I SALSANOR REGI AVLYST / UTSATT INNTIL VIDERE INFORMASJON FORELIGGER. FØLG MED PÅ FACEBOOK FOR OPPDATERT BESKJED.

SalsaNor er arrangør av tre festivaler, to av dem er årlige og den tredje arrangeres annen hvert år.

De neste festivalene vi arrangerer:

SalsaNor Rueda Congress - årlig, internasjonal fagsamling for Rueda de Casino siden 2002, med om lag 400 deltakere fra over 20 ulike land. Reisende festival som arrangeres i ulike vertsbyer, alltid 1.helg i september. Vertsbyen annonserer et år i forkant av festivalen.

Oslo Caribbean Feeling

24 oktober - 25 oktober

Oslo Caribbean Feeling - årlig, nasjonal dansefestival på Riksscenen i Oslo med konserter, workshops og noen ganger kunstutstilling innen ulike latinamerikanske og afro-karibiske sjangere. Festivalen dekker et bredt utvalg av sjangre som salsa, bachata, kizomba, afrodans m.m. En målsetting for festivalen er å vise fram mangfoldet av dansere, musikere og andre kunstnere bosatt i Norge.

Latin Weekend 2021

21. mai 2021 - 24. mai 2021

Latinweekend - regional dansefestival i Trondheim med hovedvekt på salsa. Here tilbys workshops og fester med både Puertoricansk og Cubansk salsa, med innslag av andre latinske dansestiler. Festivalen arrangeres i månedsskiftet mai/juni hvert annet år (oddetall) med ca. 150 deltakere.