FESTIVALER

SalsaNor er arrangør av tre festivaler, to av dem er årlige og den tredje arrangeres annen hvert år.

De neste festivalene vi arrangerer: