FESTIVALER

OBS! I SAMSVAR MED ANBEFALINGER FRA HELSEDIREKTORATET ER ALLE KURS OG SOSIALE ARRANGEMENTER I SALSANOR REGI AVLYST / UTSATT INNTIL VIDERE INFORMASJON FORELIGGER. FØLG MED PÅ FACEBOOK FOR OPPDATERT BESKJED.

SalsaNor er arrangør av tre festivaler, to av dem er årlige og den tredje arrangeres annen hvert år.

De neste festivalene vi arrangerer: