Bernt Rygg
Bernt Rygg
Rueda de Casino Hovedinstruktør

Bernt Rygg er instruktør for Rueda-klassene på videregående og avansert nivå.
Han har hatt Rueda-kurs for SalsaNor Oslo siden høsten 2016.

Bernt er fra Randaberg ved Stavanger. Han begynte å danse Rueda i år 2000, og har undervist Cubansk Salsa og Rueda i flere år.
Han har vært med på SalsaNors Ruedakongress siden starten (i 2002),
og har både undervist på Ruedakongressen siden 2005, samt hatt
ansvar for Rueda-innholdet på Ruedakongressen de siste 10 årene.
Han er også sentral i arbeidet med den Norske Ruedastandarden.