Ruedateknikk

  • 19.10 - 20.10
  • Fra øvet nivå, rueda
  • Dancify, Sal 2 - Hasle

Hvordan bli en god ruedadanser?

Teknikk for ruedadansere på øvet/videregående/avansert nivå

o   Danseteknikk som fundament

o   Ruedateknikk i samspill

For hvem

Alle Ruedadansere som vil forbedre teknikk, oppleve mer flyt og mestring og få inn mer cubanske kroppsbevegelser i dansen. Med et godt fundament og god (danse)teknikk blir det lettere å nå nye vanskelighetsnivåer i rueda standarden.

Det blir fokus på utførelse av kjente ruedaturer, ikke nødvendigvis læring av nye, avanserte turer.

Hva

Hvordan bli en god fører

Hvordan bli en god følger

Hvordan oppnå et godt dansenivå i Rueda og de vanligste ruedaturer

Hvordan oppnå god ruedateknikk i samspill med ringen