Rueda

  • 20.15 - 21.15
  • Øvet
  • Dancify, Sal 2 - Hasle

Etter kurset rueda nybegynner, er det tre nivåer, øvet, videregående og avansert. På Rueda øvet vi vil ta i bruk modulene fra improver-nivå. Det er et stort repertoar på dette nivået, og man går flere runder på øvet-nivå for å lære alt, før man går videre til neste nivå. Rueda øvet passer således både for de som er ferdig med nybegynner-nivå og har god kontroll på figurene der (alternativt anbefaler vi å gå nybegynner-nivået en gang til), og for de som har gått på rueda øvet allerede en stund. Man vil lære figurer som er helt nye for alle, og få masse dansetrening på figurer og turer som man har gjennomgått tidligere. Kanskje noen har lyst å prøve seg på å lære å lede/kalle rueda?
For å sikre god innlæring av cubanske figurer og jobbe med å utvikle seg som en god fører/følger, kan det være lurt å gå på salsakurs parallelt for også å trene på dansen i par.