Rueda

  • 17.45 - 19.00
  • Videregående
  • Dancify, Sal 2 - Hasle

Innholdet denne kursrunden er rueda de casino-figurer som hører hjemme på et videregående nivå, noe nytt og mye dansetrening på figurer som er introdusert tidligere.

Det forventes ellers at du er en erfaren casino- og rueda-danser for å delta på dette kurset, med et stort repertoar på rueda-figurer, og har en del erfaring med kjappe overganger mellom figurer, uten å falle ut av flyten i ringen.

Du må være innstilt på å jobbe med dette også i høyt tempo. Det er en fordel om du klarer å lære nye ting relativt raskt, og kan jobbe litt på egenhånd med å friske opp og huske det vi lærer, slik at vi får god progresjon i gruppa.

For å ha god progresjon gjennom kurset, er det viktig at du som deltar er med hele kurset. Fravær pga. sykdom er selvsagt greit (varsles i den lukkede Facebook-gruppa SalsaNor Oslo – kursdeltagere (lukket)), men mister du flere kurskvelder, vil det være vanskelig å kunne følge resten av kurset. Velkommen!

NB! Første kveld på nytt nivå er alltid prøvetime for nye, hvor man vurderer om man har det grunnlaget som er nødvendig for å følge kurset og med mestring og danseglede. De som anbefales å følge ruedakurset på øvet nivå, vil få beskjed om dette enten umiddelbart etter prøvetimen, eller på e-post innen 24 timer.