Rueda

  • 20.15 - 21.15
  • Litt øvet
  • Studio Orient - Sentrum

Rueda de Casino er en cubansk variant å danse salsa på som en ringdans. Noen av figurene vil være allerede kjente figurer fra vanlig salsa som også brukes i rueda. Andre figurer er mest vanlige å bruke i rueda og læres inn på dette kurset. Vi vil ta i bruk disse modulene ved innlæring av nye figurer på kurset.