Rueda

  • 20.15 - 21.15
  • Øvet
  • Dancify, Sal 3 - Hasle

Etter kurset rueda nybegynner, er det tre nivåer, øvet, videregående og avansert. Det er et stort repertoar på dette nivået, og man går flere runder på øvet-nivå for å lære alt, før man går videre til neste nivå.

Rueda øvet passer således både for de som er ferdig med nybegynner/litt øvet-nivå og har god kontroll på figurene der (alternativt anbefaler vi å repetere kurs), og for de som har gått på rueda øvet allerede en stund.

I denne runden, introduseres et par såkalte ‘rueda-strukturer’, som er nye og kreative måter å danse Rueda de casino på. De to strukturene som vil bli introdusert, er Rueda por fuera og Rueda cruzada. I tillegg blir det masse vanlig  Rueda de casino, hvor man vil lære noen figurer som er helt nye for alle, og få masse dansetrening på figurer og turer som man har gjennomgått tidligere. Kanskje noen har lyst å prøve seg på å lære å lede/kalle rueda?
For å sikre god innlæring av cubanske figurer og jobbe med å utvikle seg som en god fører/følger, kan det være lurt å gå på salsakurs parallelt for også å trene på dansen i par.