Salsa

  • 19.10 - 20.10
  • Øvet - Nivå 1
  • Studio Orient - Sentrum

Dette kurset passer for de som har lagt et godt grunnlag i salsa, dvs. har god kontroll på salsarytmen og timing, og kan danse grunnleggende salsafigurer fra ‘Salsa litt øvet’ på en god måte. Vi anbefaler at man som minimum har god kontroll på disse figurene når en starter på dette nivået: dile que no, dile que si, guapea, enchufla, enchufla doble, sombrero, el dedo og setenta. Vi fortsetter med disse modulene på dette kurset.
Man danser på ‘øvet 1’ i flere runder til man har lært alle figurer som tilhører dette nivået og er klar til å kunne gå videre til ‘øvet 2’.