BLI MEDLEM AV SALSANOR

SalsaNor er en medlemsforening, og vi ønsker oss mange nye medlemmer, både aktive og støttemedlemmer. Ved å bli medlem, får du rabatter på dansekurs, festivaler og andre danse-eventer SalsaNor arrangerer.

SalsaNor Trondheim er en egen medlemsforening for det lokale dansemiljøet i Trondheim. Du kan velge å bli bli medlem av én eller begge foreningene.

Medlemskontingenten er kr. 100 for et medlemskap
(kr. 50 for tilleggs-medlemskap i den andre foreningen).
Medlemskapet gjelder for inneværende år + gir adgang til årsmøtet for medlems-året, som finner sted i starten av påfølgende år.

Medlemskap i SalsaNor Ung koster kr. 50, og gjelder fram til og med det året du fyller 23.  I tillegg til de øvrige rabattene, gir dette adgang til SalsaNors Ung-aktiviteter gratis eller til svært rabattert pris. Bli SalsaNor Ung medlem her