1999 – 2019

20 år med SalsaNor

SalsaNor 20th anniversary from Rueda Casino on Vimeo.

SalsaNor var den første ideelle organisasjonen i Norge med formål å spre musikken og dansen Salsa, etablert i 1999. Men som Salsa betyr saus sammensatt av ingredienser, arbeider SalsaNor også for å fremme mange flere Latin-Amerikanske og afro-karibiske sjangere. Idag kan SalsaNor se tilbake på 24 års drift, og er for tiden etablert med lokale foreninger i Trondheim og Oslo, i tillegg til å drive en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter.

Noen av prosjektene SalsaNor arbeider med utenom lokal danseskoledrift i Oslo og Trondheim , er:

  • Videokanalen Rueda.Casino på Vimeo – en dynamisk videokanal med instruksjonsvideoer for salsa og ringdansen Rueda de Casino

  • SalsaNor Rueda Congress – årlig, internasjonal fagsamling for Rueda de Casino siden 2002, med om lag 350 deltakere fra over 20 ulike land. Web: ruedacongress.com

  • Wadf Rueda de Casino World Championship – SalsaNor er sammen med den internasjonale danseorganisasjonen World Art Dance Federation vertskap for VM i den cubanske ringdansen Rueda de Casino. Arrangeres annenhvert år. Web: ruedaworldchamp.com

  • Oslo Caribbean Feeling – årlig, nasjonal dansefestival med konserter, danseworkshops og utstilling innen ulike latinamerikanske og afrokaribiske sjangere. Web: oslocaribbean.com

  • Latinweekend – regional dansefestival i Trondheim med hovedvekt på salsa, som arrangeres annenhvert år. Web: latinweekend.no

  • SalsaNor to Cuba – 15 dager danseferie på Cuba i påsken. Siden 2005. Plass til 20 deltakere hvert år. Web: cuba.salsanor.com

  • SalsaNor Ung – musikk- og dansetilbud til barn og ungdom i forma av etter-skolen-kurs, dansecamps i skoleferier, samspill-seminarer og helgeworkshops. Web: ung.salsanor.no

  • I tillegg er SalsaNor arrangør av en rekke konserter både med lokale og internasjonale orkestre gjennom hele året, og tar i tillegg initiativ til ulike pop-up eventer for sosial dans, dj-kurs m.m.

We Thrive On Challenging Projects That Produce Bigger Rewards.

Visjon

SalsaNors visjon er å åpne en ny verden, av latinamerikansk dans, musikk og livsglede, for vårt publikum. Ved å følge denne visjonen, og stadig søke å tilby arrangementer av høy kvalitet, ønsker vi å gjøre organisasjonen til en foretrukket kulturaktør både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

SalsaNor har betydd og betyr svært mye for tusenvis av mennesker som, i kortere eller lengre perioder, har brukt store deler av sin fritid hos oss, funnet nye venner, kommet i bedre fysisk og/eller psykisk form, opplevd å få økt livsglede, oppdaget Latin-Amerika og blitt inspirert av dens smittende energi og varme, eller simpelthen har fått en ny start i livet. Vitnemålene er mange, og de er også drivkraften for de neste 20 årene, for å skape nye, gode og livsglade arrangementer for tusenvis av nye mennesker som oppdager en ny verden sammen med oss.

SalsaNors visjon om å åpne en ny verden, omfatter også å åpne en ny verden for profesjonelle kunstnere, dansere og musikere, med latinamerikansk bakgrunn. Vi skaper et betydelig omfang av arbeidsmuligheter gjennom året som tilbys kunstnere med høy kompetanse som har emigrert fra Latin-Amerika til Europa. Videre har vi etablere flere prosjekter på Cuba motivert av å hjelpe andre, eller å gi noe tilbake.

Den lokale kursdriften utgjør fortsatt organisasjonens grasrot-aktivitet, og organisasjonen har fra starten vært tuftet på frivillighet og et sterkt ønske om å spre dansegleden. Dette fortsatt er den aller viktigste drivkraften i SalsaNor, som fortsatt er og vil være, en non-profit organisasjon som bidrar til et flerkulturelt og inkluderende miljø, både her i Norge, og på våre internasjonale eventer. For å kunne holde et høyt kvalitativt og faglig nivå som kan konkurrere internasjonalt, har organisasjonen knyttet til seg nøkkelpersonell og fagpersoner, delvis frivillige og delvis honorerte, som drifter disse prosjektene.

Ved siden av kursdrift, har SalsaNor de siste årene gjennomgått en betydelig profesjonalisering av de internasjonale prosjektene, som de årlige festivalene SalsaNor Rueda Congress og Oslo Caribbean Feeling, VM i Rueda de Casino, og kultur-reisen til Cuba. I tillegg har vi siden september 2018 driftet den profesjonelle instruksjonsvideo-kanalen rueda.casino på Vimeo, samt er den viktigste konsertarrangøren for Latin-Amerikansk og afrokaribisk musikk i Norge, men konserter på scener som RIksscenen og Cosmopolite i Oslo, Folken i Stavanger, USF Verftet i Bergen og Dokkhuset i Trondheim.

Følg med på salsanor.no og Facebook/Instagram for oppdatert informasjon.

Møt SalsaNors hovedstyre og prosjektledere:

Reidun
Reidun- Leder
Reidun er SalsaNors matriark og styreleder. Hun stiftet SalsaNor tilbake i 1999.
Deltar i det daglige også som instruktør i Oslo.
Henriette
Henriette- Nestleder
Henriette er prosjektleder for vårt flaggskip og internasjonale event SalsaNor Rueda Congress, samt for sporadiske SalsaNor til Fjells-eventer. Henriette er stasjonert i Stavanger.
Torbjørn
Torbjørn- Styremedlem
Torbjørn er sammen med Reidun de som har lengst fartstid i SalsaNor og Torbjørn var med helt fra starten i 1999. I dag er Torbjørn strategiansvarlig i SalsaNor.
Renate Øyum- Styremedlem
Renate har vært aktiv i SalsaNor Oslo i mange år, og bidratt i kursadministrasjonen. Hun kom inn som styremedlem i 2022.
Vibeke Fronth- Kasserer
Vibeke er SalsaNors regnskapsansvarlig siden 2021, og har vært aktivt med på kurs og kongresser flere år før det.
Bjørn-Tore
Bjørn-Tore- Styremedlem
Bjørn-Tore er stasjonert i Sandefjord og har mye av det «digitale» ansvaret som vedlikehold og utvikling av websider og produksjon av mye markedsføringsmateriell på nett.