1999 – 2024

SalsaNor – 25 år med salsa i Norge

SalsaNor 20th anniversary from Rueda Casino on Vimeo.

SalsaNor var den første ideelle organisasjonen i Norge med formål å spre musikken og dansen salsa, etablert i 1999. Men som salsa betyr saus sammensatt av ingredienser, arbeider SalsaNor også for å fremme mange flere Latin-Amerikanske og afro-karibiske sjangere. Idag kan SalsaNor se tilbake på 25 års drift, og er for tiden etablert med lokale foreninger i Trondheim og Oslo, i tillegg til å drive en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter.

Noen av prosjektene SalsaNor arbeider med utenom lokal danseskoledrift i Oslo og Trondheim , er:

  • Videokanalen Rueda.Casino på Vimeo – en dynamisk videokanal med instruksjonsvideoer for cubansk salsa og ringdansen Rueda de casino

  • SalsaNor Rueda Congress – Årlig, internasjonal dansekongress og fagsamling for den cubanske varianten av salsa Rueda de Casino. Den har vært arrangert i ulike byer årlig siden 2002, med om lag 400 deltakere fra over 20 ulike land. Web: ruedacongress.com

  • Wadf Rueda de Casino World Championship – SalsaNor var i perioden 2015-2022, sammen med den internasjonale danseorganisasjonen World Art Dance Federation, vertskap for VM i den cubanske salsavarianten som danses i ring, Rueda de Casino. Web: ruedaworldchamp.com. Det er p.t. ikke planlagt flere Wadf VM i Rueda de casino.

  • Oslo Caribbean Feeling – årlig, nasjonal dansefestival med konserter, danseworkshops og utstilling innen ulike latinamerikanske og afrokaribiske sjangere, som cubansk salsa, puertoricanske salsa, dominikansk bachata, Kizomba, afrocuban, semba og mange flere danseformer. Web: oslocaribbean.com

  • Latinweekend – regional dansefestival i Trondheim med hovedvekt på salsa, både cubansk salsa og puertoricansk salsa, som arrangeres annenhvert år. Web: latinweekend.no

  • SalsaNor to Cuba – 15 dager danseferie med danseklasse i salsa og andre cubanske danser på Cuba i påsken. Siden 2005. Plass til 20 deltakere hvert år. Web: cuba.salsanor.com. Etter merkedagen 11. juli hvor folket gikk til gatene for å kreve at det totalitære regimet på Cuba skulle respektere grunnleggende menneskerettigheter, og ble brutalt slått ned med våpen av diktaturet, har SalsaNor valgt å stoppe sine turer til Cuba for å vise sin støtte til folket.

  • SalsaNor Ung – musikk- og dansetilbud med cubansk salsa og Rueda de casino til barn og ungdom i form av etter-skolen-kurs, dansecamps i skoleferier, samspill-seminarer og helgeworkshops.

  • I tillegg er SalsaNor nasjonal konsertarrangør av salsakonserter og konserter i andre karibiske sjangere med støtte fra Kulturrådet gjennom hele året. Konsertene arrangeres både med lokale og internasjonale orkestre. SalsaNor tar i tillegg initiativ til ulike pop-up eventer med salsa for sosial dans, dj-kurs m.m.

Visjon

SalsaNors visjon er å åpne en ny verden, av latinamerikansk dans, musikk og livsglede, for vårt publikum. Ved å følge denne visjonen, og stadig søke å tilby arrangementer av høy kvalitet, ønsker vi å gjøre organisasjonen til en foretrukket kulturaktør både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

SalsaNor har betydd og betyr svært mye for tusenvis av mennesker som, i kortere eller lengre perioder, har brukt store deler av sin fritid hos oss, funnet nye venner, kommet i bedre fysisk og/eller psykisk form, opplevd å få økt livsglede, oppdaget Latin-Amerika og blitt inspirert av dens smittende energi og varme, eller simpelthen har fått en ny start i livet. Vitnemålene er mange, og de er også drivkraften for de neste 20 årene, for å skape nye, gode og livsglade arrangementer for tusenvis av nye mennesker som oppdager en ny verden sammen med oss.

SalsaNors visjon om å åpne en ny verden, omfatter også å åpne en ny verden for profesjonelle kunstnere, dansere og musikere, med latinamerikansk bakgrunn. Vi skaper et betydelig omfang av arbeidsmuligheter gjennom året som tilbys kunstnere med høy kompetanse som har emigrert fra Latin-Amerika til Europa. Videre har vi etablere flere prosjekter på Cuba motivert av å hjelpe andre, eller å gi noe tilbake.

Den lokale kursdriften utgjør fortsatt organisasjonens grasrot-aktivitet, og organisasjonen har fra starten vært tuftet på frivillighet og et sterkt ønske om å spre dansegleden. Dette fortsatt er den aller viktigste drivkraften i SalsaNor, som fortsatt er og vil være, en non-profit organisasjon som bidrar til et flerkulturelt og inkluderende miljø, både her i Norge, og på våre internasjonale eventer. For å kunne holde et høyt kvalitativt og faglig nivå som kan konkurrere internasjonalt, har organisasjonen knyttet til seg nøkkelpersonell og fagpersoner, delvis frivillige og delvis honorerte, som drifter disse prosjektene.

Ved siden av kursdrift, har SalsaNor de siste årene gjennomgått en betydelig profesjonalisering av de internasjonale prosjektene, som de årlige festivalene SalsaNor Rueda Congress og Oslo Caribbean Feeling, VM i Rueda de Casino, og kultur-reisen til Cuba. I tillegg har vi siden september 2018 driftet den profesjonelle instruksjonsvideo-kanalen rueda.casino på Vimeo, samt er den viktigste konsertarrangøren for Latin-Amerikansk og afrokaribisk musikk i Norge, men konserter på scener som RIksscenen og Cosmopolite i Oslo, Folken i Stavanger, USF Verftet i Bergen og Dokkhuset i Trondheim.

Møt SalsaNors hovedstyre og prosjektledere:

Reidun
Reidun- Leder
Reidun er SalsaNors matriark og styreleder. Hun stiftet SalsaNor tilbake i 1999.
Deltar i det daglige også som instruktør i Oslo.
Anna- Nestleder
Anna er stasjonert i Trondheim og er leder i den lokale SalsaNor foreningen der. Lang fartstid fra SalsaNor og frivillighet.
Vibeke Fronth- Kasserer
Vibeke er SalsaNors regnskapsansvarlig siden 2021, og har vært aktivt med på kurs og kongresser flere år før det.
Torbjørn
Torbjørn- Styremedlem
Torbjørn er sammen med Reidun de som har lengst fartstid i SalsaNor og Torbjørn var med helt fra starten i 1999. I dag er Torbjørn strategiansvarlig i SalsaNor.
Bjørn-Tore
Bjørn-Tore- Styremedlem
Bjørn-Tore er stasjonert i Tønsberg og har mye av det «digitale» ansvaret som vedlikehold og utvikling av websider og produksjon av mye markedsføringsmateriell på nett.
Renate Øyum- Styremedlem
Renate har vært aktiv i SalsaNor Oslo i mange år, og bidratt i kursadministrasjonen. Hun kom inn som styremedlem i 2022.
Erik Røang- Styremedlem
Erik har vært aktiv i SalsaNor Oslo som kursdeltager i flere år, og har de siste årene bidratt i kursadministrasjonen og er en representant for den seksjonen.