FRIVILLIG I SALSANOR

SalsaNor har aktiviteter året rundt i Trondheim og Oslo. I tillegg arrangerer vi årlig flere nasjonale og internasjonale eventer, konserter, og har en årlig dansereise til Cuba.

Vi trenger stadig nye, engasjerte frivillige som har lyst til å være med på SalsaNor- eventyret. Det kan være deg!

SalsaNor er en non-profit forening basert på frivillig arbeid, og vi trenger mange medhjelpere for å få miljøet til å vokse.