LITT SALSANOR HISTORIE

1999 – 2025
SalsaNor – 25 år med salsa i Norge

SalsaNor startet sin aktivitet med dansekurs i salsa, bachata og merengue i Sandnes kommune våren 1999. Da organisasjonen formelt ble stiftet som frivillig medlemsforening 1. mars 2001, hadde de allerede utstrakt drift i Sandnes, Stavanger og Sola med flere hundre aktive dansere.

SalsaNor har siden da har vokst fra å være en lokal forening for fremme av salsa og annen latinamerikansk dans og musikk med nedslagsfelt på Nord-Jæren, til å være en nasjonal kulturarrangør i Norge, og, en foregangs-organisasjon internasjonalt hva angår vårt dansefaglige arbeid med Rueda de Casino.

KURSVIRKSOMHET

Kursene startet mai 1999 på Ganddal bydelshus i Sandnes, med dansene Merengue og Salsa på programmet. 30 nysgjerrige deltakere kom til første kurs, lokalpressen var ivrig med å fortelle om dette nye tilbudet i Sandnes, og etter kun noen måneder var tilbudet utvidet til én fast kurskveld i Sandnes, én i Stavanger på Nord-Jærens Sportsdanseklubbslokaler i Bikubå og én på Sola kulturhus. Før året var omme hadde rundt 1000 personer vært med på et eller flere dansekurs, og miljøet var internasjonalt, positivt og inkluderende

SOSIALDANS

I kjølvannet av kursvirksomhet oppstod behov for sosiale tilbud for å praktisere det man lærte på kurs, og SalsaNor satte i gang faste kvelder på nattklubben Cats i Sandnes, noen ganger til og med med LIVE musikk. Vi lagde danseskole-fester på Bikubå, og festkvelder med karibisk mat, cubansk film m.m. på Sola Kulturhus, mange av arrangementene var familievennlige og både unger og besteforeldre var med, i ekte latinamerikansk stil. Vi dro på danseturer, arrangerte Ski & Salsa på Sauda Fjordhotell, og helgetur til salsa-miljøet i Gøteborg. Og miljøet vokste og vokste, en sterk og stabil gjeng med frivillige stilte opp som dørvakter, kakebakere og til deltaker-registrering.

FESTIVALER

Festival- og kongress-konseptet var ennå i støpeskjeen i Europa, og ingen visste mye om hva som foregikk utenfor egne miljøet.

2002-2003-2004 Salsa Congress i Skien

Da SalsaNor var den mest aktive, organiserte foreningen for salsa på den tiden, ble vi invitert til ulike steder i Norge for å holde kurs…. Oslo, Tromsø, Skien, Kristiansand, Bergen…til og med til Sverige. Og i 2001 tok en av ildsjelene i Skien initiativ til å samarbeide om det som skulle bli den aller første nasjonale salsafestivalen i Norge, med god støtte fra Skien kommune.

I komitéen satt vi to representanter fra SalsaNor, en fra Grenland, og to fra to ulike miljøer i Oslo.

Salsa Congress på Ibsenhuset i Skien ble gjennomført 3 år på rad, med NM i Salsa, ca. 15 artister hvert år og salsadansere fra hele landet.

RUEDATREFFET

Det faglige arbeidet med rueda var allerede godt i gang. Systematisering av figurene i dansen, definering av utførelse, stadig søk etter riktig navngiving av figurene. For å sikre at våre konklusjoner var mest mulig korrekte, ble idéen om å etablere et fagutvalg av kompetente ruedainstruktører født, alle helst de cubanske, for å se på disse tingene sammen.

Første møtet i et slikt fagutvalg ble holdt i kurslokalene våre i Bikubå en fredag i slutten av august 2002, med flere instruktører som drev aktivt med rueda i Norge, blant annet Juan Carlos Ortega, Ricardo Martinez, Joar Svanemyr, Cristóbal Olivares og Reidun Svabø.

Når vi likevel kom til å ha så mange instruktører i Stavanger pga møtet, bestemte vi oss også får å tilby rueda-workshops med samtlige av dem, og sosial dans om kvelden. Nesten 100 deltakere i Stavanger var med på klasser og dans på denne samlingen, som fikk navnet “Ruedatreffet”, og som siden skulle bli det internasjonale eventet SalsaNor Rueda Congress.

ANDRE MILEPÆLER I SALSANORS HISTORIE

Startet med årlige Cubaturer

2005

Første profesjonelle kubanske danser på åremål: Geldys Morales

2007

SalsaNor Trondheim etableres og Norsk Ruedastandard YouTube

2009

Ny festival Calle Latina, idag Oslo Caribbean Feeling
Artistnettverket: Congas.

2014

SalsaNor Oslo blir etablert, og vi har nå kursdrift i 3 byer:
Oslo, Trondheim og Stavanger.
Første år vi arrangerer VM i Rueda de Casino.

2015

SalsaNor flytter inn på Sentralen i Oslo og har for første gang en formell kontoradresse og daglig leder.

2016

Lanserer Rueda.Casino – kvalitetsproduserte pedagogiske instruksjonsvideo på Vimeo.

2018

20 års jubileum med en rekke arrangementer i alle SalsaNor byer som bl.a. miniturne med Maykel Blanco y su Salsa Mayor
2019

En liten bildekavalkade